Wednesday, 7 October 2015

การออกแบบเสื้อผ้า "กระแต" อาร์สยาม ในงานโฆษณา กาแฟเพียว

การออกแบบเสื้อผ้า "กระแต" อาร์สยาม ในงานโฆษณา กาแฟเพียว

Film Director : Aum Sky Exits
กำกับการแสดงโดย " อ่ำ ผู้กำกับคนซื่อ " #AumSkyExits

Production House : Sky Exits

No comments: