Tuesday, 10 March 2015

จงอย่าลืมความตั้งใจแรกที่อยากเข้ามา และจงทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วอยู่เสมอ เพื่อเปิดรับสิ่งใหม่


ชญานิษฐ์ สุนทรอมรเชษฐ์ 
ชื่อเล่น หมิว 
call sign : MEW 
Mutimedia #SWU 
ฝึกงานตำแหน่ง Producer 

เหตุผลที่สมัครฝึกงานตำแหน่งนี้ เป็นเพราะว่าอยากเปิดโลกทัศน์จากการทำงานที่ออกแบบด้วยจินตนาการ เป็นการทำงานในสายงาน production ที่ต้องเผยแพร่ให้กับทุกคนในสังคมเข้าใจตรงกัน 

ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาฝึกงานที่บริษัท Sky Exits ได้เรียนรู้รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปจากเดิม ทุกอย่างที่จะคิดวิเคราะห์ออกมาต้องขึ้นอยู่กับความเป็นเหตุเป็นผล และเชื่อมโยงกับชิ้นงานที่กำลังทำได้ ซึ่งแตกต่างจากการทำงานส่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอย่างมาก อีกทั้งยังเปลี่ยนทัศนคติที่มีในวันแรก ที่มุ่งหวังจะเพิ่มประสบการณ์ตัวเองในสายอาชีพนี้ แต่เปลี่ยนเป็นค้นหาตัวตนว่าเหมาะกับอาชีพนี้จริงๆหรือไม่ 

เปลี่ยนความคิดจากเด็กมหาลัย เป็นคนทำงานที่ต้องหาเงินเลี้ยงชีพ และต้องตั้งใจทำงานเพื่อผลงานที่ทำจะผ่านการพิจารณา 

พี่ๆได้สอนความจริงหลายๆข้อให้ให้ได้เรียนรู้ ดังเช่น การทำตัวเป็นคนฉลาด ฉลาดในที่นี้คือ คือให้ทัน เข้าใจให้ลึกซึ้ง รู้ข้อบกพร่อง และแก้ไขได้อย่างสมบรูณ์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากๆในการทำงาน การปรับตัวในการฝึกงาน 

ขออนุญาติแนะนำนิสิต/นักศึกษาที่กำลังมุ่งหวังจะฝึกงานที่บริษัท sky exits ให้ท่านหาเหตุผลของการฝึกงานสายนี้ให้ได้ หาประโยชน์ที่ท่านอยากได้รับจากการทำงาน และเมื่อได้รับโอกาสฝึกงานที่นี่แล้ว จงอย่าลืมความตั้งใจแรกที่อยากเข้ามา และจงทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วอยู่เสมอ เพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ ความรู้ และคำสอนเตือนใจ เพื่อเอามาใช้เป็นประโยชน์กับตัวเอง 

เมื่อมีข้อสงสัย ขอให้ถามพี่ๆที่ควบคุมงาน และพุ่งเข้าหางานเพื่อเติมเต็มความรู้ตนเอง 

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณบริษัท Sky Exits ที่ให้โอกาสได้มาเพิ่มพูนประสบการณ์ตนเอง 
ขอบคุณพี่ๆทุกคน ที่คอยสั่งสอนให้คิดเป็น ทำเป็น อาจจะโดนดุบ้าง แต่ก็ยอมรับด้วยใจจริง 
พร้อมกับจะจดจำไว้เพื่อสอนตัวเอง ขอบคุณพี่ๆที่คอยดูแลค่ะ ขอบคุณค่ะ
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน  กองถ่ายทำภาพยนตร์ โฆษณา Apply Trainee


SKY EXITS FILMS PRODUCTION HOUSE   เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร เด็กนักศึกษาฝึกงาน รุ่นใหม่ไฟแรง ที่กำลังหาที่ฝึกงาน หรือฝึกงาน เพื่อเป็นประสบการณ์ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าวงการ ถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา และเพื่อพัฒนานักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาร่วมเป็นทีมงานของ Sky Exits Films ในหลายๆด้าน ดังต่อไปนี้

01. Assistant Director หรือ ผู้ช่วยผู้กำกับ เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความสามารถด้านการเขียน พูด และอ่านทั้งภาษาไทยและอังกฤษอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนไม่มีโลกส่วนตัว ทำ Call Sheet เป็น ความใฝ่ฝันของนักศึกษาฝึกงาน ที่ต้องการไต่เต้าจากผู้ช่วยผู้กำกับ ไปสู่ผู้กำกับที่ยิ่งใหญ่

02. Casting and Acting Coach ฝ่ายจัดหานักแสดง ช่างเจรจา กล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย บุคลิกดี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษดี อดทน บ้าพลัง ชอบทำงานหนัก รักหนัง มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความรู้ทางด้านการแสดง สมควรเรียนสาขาที่ตรงกับด้านนี้ เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง

แล้วมาฝึกงานกับทางเรา เพราะ Sky Exits Films Production ต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมาเพื่อ พัฒนาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างแท้จริง

04. Art Director and Assist Art Director เรียนสาขาเกี่ยวข้องกับงานศิลปกรรม ใจรักงานศิลปะ สื่อสารเป็นภาษาศิลปะได้เข้าใจ ใช้ Photoshop, illustrator

05. Film Producer and Assistant Film Producer เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง

06. Production Coordinator ประสานงานกองถ่าย เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง

07. Location Manager and Location Scout Survey  ฝ่ายหาโลเคชั่น สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ใช้กล้องภาพนิ่งได้ดี

08. Props Master ฝ่ายหา อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือของเข้าฉาก มีความอดทน

09. Cameraman and Assistant Cameraman เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียง มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

10. Film Editor and Assist Film Editor [AVID] เรียนทางภาพยนตร์หรือสาขาที่ใกล้เคียงสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere และ Photoshop ได้อย่างชำนาญ มีความต้องการที่จะเป็น คนตัดต่อที่ดี

11. Special EFX and Model FX สเปเชี่ยล เอฟเฟ็ค ภาพยนตร์ เรียน ทางวิศวะ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรือไม่ก็ เรียนทางศิลปกรรม จิตกรรม รักในงานพิสดาร มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี เข้าใจภาพยนตร์ เป็นอย่างดี รักหนัง มีความละเอียดอ่อน เข้าใจในระบบการทำงานทางด้าน EFX เป็นอย่างดี มีความสามารถทางด้าน Computer

สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความสามารถพิเศษ และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา [Super Resume]
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
trainee.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น

รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่

Please send us your portfolio to our email address.


IG TAG : #skyexits

Tel 02-9336470-9รายละเอียดการฝึกงานที่

Please send us your portfolio to our email address.


No comments: