Friday, 16 September 2016

บทความจากรุ่นนี้สู่รุ่นต่อไป ชื่อ/Name : นางสาว ชาลิสา เจริญมาก (JR.BEW) นิสิตฝึกงานสหกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2558 ฝึกงานตำแหน่ง Assistant Director (ผู้ช่วยผู้กำกับ) ฝึกช่วงเวลา 5 มกราคม 59 - 29 เมษายน 59

บทความจากรุ่นนี้สู่รุ่นต่อไป

ชื่อ/Name : นางสาว ชาลิสา เจริญมาก (JR.BEW)

นิสิตฝึกงานสหกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2558 

ฝึกงานตำแหน่ง Assistant Director (ผู้ช่วยผู้กำกับ)

ฝึกช่วงเวลา 5 มกราคม 59 - 29 เมษายน 59

ครั้งแรกก่อนฝึกงานมีความคิดในจินตนาการเกี่ยวกับการฝึกงานในบริษัทว่า ตนคงได้ทำเพียงเล็กน้อย เพียงอยู่เบื้องหลังค่อย support ทีมงานอีกที แต่มีความรู้สึกตื่นเต้นกับการเริ่มฝึกงานของบริษัท บุคคลที่เราจะได้พบเจอ แต่เมื่อได้เริ่มฝึกเป็นวันแรก เป็นที่น่าแปลกใจมาก

เนื่องจากทางบริษัทได้มีประชุมงานกับAgency ทางพี่เลี้ยงให้เด็กฝึกงานเข้าไปร่วมประชุม กับระดับผู้กำกับและลูกค้า Agency และหลังจากการประชุมเสร็จทุกครั้งทุกแผนกจะต้องมาสรุปการประชุม และจึงได้รู้ระบบการทำงานของบริษัท ที่มีความเป็นระเบียบและเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ง่ายในการสืบค้น ข้อมูล อีกทั้งประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งชื่อไฟล์ ชื่องาน หรือการสร้างหัวข้อ แต่ละหมวด ก็เป็นการสร้างงาน ในแนวทางเดียวกัน ในทุกงานที่เข้ามา และนี้จึงทำให้ทุกฝ่าย สามารถสร้างงานนำเสนอในแนวทางเดียวกัน และ การสืบค้นข้อมูลของแต่ละแผนกได้ง่ายดาย 

หลังจากนั้น ได้ลองออกไปดูโลเคชั่นนอกสถานที่ กับแผนก Producer หน้าที่ของเราคือต้อง รู้ถึงเส้นทางจากต้นทาง - ปลายทาง ระยะทาง เวลาการเดินทาง และค่าใช้จ่ายเช่น ค่าทางด่วน และเมื่อถึงสถานที่โลเคชั่น เราต้องทราบทางเข้า-ออก ของสถานที่ ห้องน้ำ ที่ใกล้สถานที่ต้องการ ห้องน้ำรอบบริเวณ ทางขนของ ลิฟท์ และจุดบริการอื่นๆที่สำคัญ จึงได้รู้หน้าที่ของ Producer และความสำคัญ ที่จะต้องเป็นแนวหน้า ในการติดต่อสถานที่ และอำนวยความสะดวกตลอดจน ความสะดวกในการใช้เส้นทางการเดินทาง 

ต่อมาได้ย้ายไปแผนก Assistant Director ซึ่งเป็นอะไรที่ ”Peak” ที่สุด เนื่องจากพี่เลี้ยงคนใหม่ คือ พี่อ่ำ ผู้กำกับ (Skyexits Production House) โดยการฝึกงานทั้งหมดจะขึ้นกับพี่อ่ำโดยตรง และนั้นจะเป็นประโยชน์และความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งให้แก่เรา สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากที่นี้คือการปรับตัวให้เข้ากับบุคลากรในการทำงาน “อย่าใช้อารมณ์ในการทำงาน” มันจะทำให้ทุกอย่างพัง ละทิ้งอารมณ์ มุ่งมั่นในการทำงาน ใส่ใจและรอบคอบในการทำงาน เช่น เราต้องหาข้อมูลให้ระเอียดที่สุดกับตัวงานหรือผลิตภัณฑ์ที่เราได้รับ เพื่อเข้าถึงลูกค้าและบ่งบอกถึงความตั้งใจและความใส่ใจของการทำงาน

ซึ่งทั้งหมดนี้เราถึงได้รู้ถึงเบื้องหลังการทำงานของการผลิตโฆษณาอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่ถ่ายทำอย่างเดียว เราจะต้องทราบถึงข้อมูลงานที่เราได้รับและความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด ซึ่งนั้นก็จะนำมาสู่ความสำเร็จของการทำงานอย่างแท้จริง “ ทุ่มเท ใส่ใจ เข้าใจ ” นี่คือประโยคที่อยู่ในความคิดที่ได้รับจากบริษัท Sky Exits Production House

No comments: