Monday, 21 March 2016

เบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณา #HomePro Title : Noid เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ตาม #สกายสไตล์ ถ่ายทำโดย #SkyExits กำกับการแสดงโดย " อ่ำ ผู้กำกับคนซื่อ " #AumSkyExits

เบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณา #HomePro Title : Noid
เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ตาม #สกายสไตล์
ถ่ายทำโดย #SkyExits  
กำกับการแสดงโดย " อ่ำ ผู้กำกับคนซื่อ " #AumSkyExits
Production House : Sky Exits

Film Director : Aum Sky Exits


No comments: