Saturday, 21 February 2015

#‎NicKhun‬ ขอมาเยี่ยมชม กำแพง ‪#‎Awards‬ ของ ‪#‎AumSkyExits‬ ถือเป็นหน้าที่ ที่เราต้องสอนเค้า ในเรื่อง กับดักแห่งชื่อเสียง กับดักแห่งรางวัล บางคนติดอยู่กับ "กับดัก" ที่ตัวเองสร้างเอาไว้ ... อย่าลืมตัว...ว่าเรามาจากไหน ... ‪#‎คิดสิคิด‬ ...

‪#‎NicKhun‬ ขอมาเยี่ยมชม กำแพง ‪#‎Awards‬ ของ ‪#‎AumSkyExits‬ 

ถือเป็นหน้าที่ ที่เราต้องสอนเค้า ในเรื่อง

กับดักแห่งชื่อเสียง กับดักแห่งรางวัล 

บางคนติดอยู่กับ "กับดัก" ที่ตัวเองสร้างเอาไว้ ...

อย่าลืมตัว...ว่าเรามาจากไหน ... ‪#‎คิดสิคิด‬ ...

No comments: